Sol deg riktig

Alt liv på jorden er avhengig av sollys. Uten sollys vil mennesker, dyr og planter dø etter kort tid. For oss mennesker kan imidlertid for mye sollys være skadelig, så kunnskap om rett soling er avgjørende. Dette gjelder både inne og ute.

Det finnes i dag mye seriøs forskning som viser at for lite sollys kan føre til alvorlige lidelser, som for eksempel enkelte typer kreft, MS, benskjørhet, hudlidelser o.l. Det er også forskning som viser at for mye sol, i første rekke i form av alvorlig solforbrenning i yngre år er direkte helsefarlig. Det er derfor viktig at befolkningen blir informert om rett soling inne og ute.

Ved rett bruk kan man dra veksler på de positive sidene/effektene av sollyset. I Nederland har man for eksempel et tett samarbeid med kreftforeningen, hvor solariebransjen og kreftforeningen i fellesskap har utarbeidet ”ti gyldne regler” for bruk av sol.

Ved å følge disse rådene mener Norsk Solarieforening at man kan sole seg trygt.

Ti gyldne regler

1)   Nyt solen og dens fordeler, men pass på huden din.

2)   Ikke skill mellom ultrafiolett stråling fra solen og fra solarium. Huden din gjør heller ikke det.

3)   Er du lenge i sterk sol ute bruk solhatt/caps og dekk deg til med klær.

4)   Opphold deg i skyggen i stedet å være i direkte sollys.

5)   Skal du oppholde deg lenge i solen, bruk solkrem med faktor 15. Sjekk at den også hindrer UVA stråler.

6)   La huden gradvis venne seg til solen over flere dager (uker dersom mulig), og unngå å bli solbrendt.

7)   Følg nøye bruksanvisningen ved bruk av solarium.

8)   Solarium bør helst benyttes av personer over 18 år, med hudtype II, III, IV, eller høyere, og som ikke har den helt lyseste hudtypen.

9)   Kontakt lege og fjern deg straks fra solen dersom det oppstår negative reaksjoner, for eksempel utslett, kløe eller rask forbrenning.

10) UV-stråler kan være fordelaktig for noen typer sykdommer, og gi negative resultater for andre. Kontakt legen din for mer informasjon.