UV-type 3 merke

PÅBUD. Gul UV-type 3 merke skal være montert på alle godkjente solarier.

Gul UV-type 3 merke skal være montert på alle godkjente solarier.
Les mer om dette på strålevernets sider

Strålevernet UV-type3