Informasjonsplakat Statens strålevern

PÅBUD. Anbefalinger ved bruk av solarium med advarseltekst.

Informasjonsplakaten inneholder alle krav fra Statens strålevern sin opprinnelige plakat.

NSF har modifisert den noe ved å tatt inn solen ute i noen sammenheng fordi brukerne bør ta samme hensyn i både solarium og solen ute.

Bidrar mer balansert og informativt om faremomenter ved solingt ute og inne.

Last ned her