Plakatering og kontroll

Statens strålevern har sammen med Helse og Omsorgsdepartementet utarbeidet forskrifter som skal sikre befolkningen informasjon om rett og sikker soling. Alle som driver med solarium plikter å følge disse.

Kommunene er ansvarlig for å kontrollere solariene i henhold til følgede veiledning fra Statens strålevern.

Benytt godkjent solarium med rør som til enhver tid er godkjent for samme solariemodell. Du finner alle solariene på Strålevernets solarieliste

Last ned påbudt og anbefalt materiell nederst på denne siden.