AUTORISASJONSORDNING

NSF har i flere år foreslått for Statens strålevern og i tidligere høringssvar at Norge burde forskriftsfeste en autorisasjonsordning for eiere av solsentre, slik at kompetansen ble høynet og bransjen ble mer synlig. I ny forskrift av 9. desember 2011 ble autorisasjonsordning ikke vedtatt. NSF innførte derfor i 2012 en frivillig autorisasjonsordning og markedsfører autoriserte solsentre som et trygt valg for solkundene.

NSF anslår at 95 % av befolkningen soler seg på steder som har tilstrekkelig kompetanse, lovpålagt merking, og mottar informasjon fra Strålevernet gjennom en importør, forhandler og/eller NSF.

De resterende 5 % soler seg på steder som sannsynligvis ikke er registrert hos Statens strålevern, har solarium som et lite tillegg til annen drift og er uvitende om oppdaterte lover og regler. Selv om få soler seg på disse stedene utgjør de statistisk en stor andel av de som har feil rør og plakatering, og som i media skaper feil inntrykk av solariebransjen generelt.
En lovpålagt autorisasjonsordning vil medføre at disse fortløpende får relevant informasjon fra NSF og må gjennomføre kompetansekravet i henhold til Solarieprøven.

Det overordnede mål med autorisasjon er definert som følgende:
*  Sikre økt kompetanse og innsikt i drift av solarium.
*  Sikre at lover og regler oppfattes i henhold til lovgivers intensjon og overholdes i samsvar med dette.
*  Sikre optimal forbrukersikkerhet, deriblant kunne bistå kunder med individuelle tilpassninger.
*  Begrense uønsket konkurransevridning fra aktører som unnlater å forholde seg til norske forskrifter.

Autorisasjonens varighet
Autoriseringen er tidsbegrenset til ett år om gangen, og må fornyes hos NSF ved å fylle ut og sende et egenerklæringsskjema som bekrefter at alle krav er oppfylt.

Autorisasjonsgebyr
Autorisasjon gyldig frem til 31.12.2016 koster kr 950,- eks. mva. pr. solsenter.

Autorisasjonsgebyret dekker
Gratis tilsendt nødvendige klistermerker og pålagte oppslag.
Støttemedlemskap i Norsk Solarieforening.
Månedlig epost med nyttig informasjon og oppdateringer fra NSF.
Oppføring i liste over autoriserte solstudio på NSF sin webside sortert etter postnummer.
Via NSF sin webside blir alle automatisk med i markedsføring i media og andre kanaler.

Medlemstilbud, kun kr 1700,- ved innmelding i Bedriftsforbundet; gratis juridisk veiledning per epost og telefon, gode forsikringsordninger, gunstige rabatter på drivstoff, kontorrekvisita, telefoni etc. Meld deg inn på BLI MEDLEM og oppgi «autorisert NSF» i merknadfeltet.

Kontroll
NSF skal koordinere tilfeldige uanmeldte kontroller
Kommunene rapporterer mangler samtidig som de tar sine vanlige kontroller.
Bransjen oppfordres til å rapportere avvik.

Forpliktelser og sikkerhetskrav
Godkjent brannvarsler montert i alle lukkede solrom.
Følge UV-Type 3; sikre hvert solarium benytter rør som er godkjent for solariemodellen i Norge.
Oppslag med firmanavn, kontakttelefon, organisasjons- og momsnr. og registreringsnr. hos strålevernet.
Sprayflasker skal ha godkjent merking.
All lovbestemt plakatering skal være oppdatert til enhver tid, se plakatering.