Medlem i Solarieforeningen

Alle kan være medlem av SF. Som medlem forplikter man seg etter beste evne å følge lover og regler, samt påvirke andre i bransjen til det samme, se statutter. Som det fremgår av sttuttene kan man bli ekskludert hvis man ikke oppfyller foreningens vedtekter.

Årlig medlemskap koster for tiden kr 15.000,- eks. mva. Medlemsskapet gir møte og stemmerett på foreningens møter og generalforsamling.

SF er medlem av European Sunlight Assosiation ESA.


STØTTEMEDLEM SUNN SOLING

Du kan også støtte vårt arbeid og få månedlig informasjon om styrets arbeid og faglige nyheter på epost.
Støttemedlemsskapet koster kr 2500 eks. mva.

Alle solstudio som autoriseres i henhold til NSF bransjebestemmelser automatisk være støttemedlem.
Se informasjon om autorisasjon i venstremenyen.